Stopp i avloppet

På förekommen anledning kommer vi nu ut med följande information igen. Det är absolut förbjudet att spola ner något annat än toalettpapper i toalettstolen.

Då detta misskötts ett flertal gånger av en bostadsrättsinnehavare i låghuset har det orsakat stopp och översvämning hos era grannar.

Detta är helt oacceptabelt och kostar föreningen 100 000-tals kronor varje gång jouren behöver rycka ut. Om detta sker igen kommer den ansvariga personen/hushållet att bli debiterad på hela summan.