Tvättstuga

Gemensam tvättstuga finns i en separat byggnad på gården.

Tvättstugan går att utnyttja dygnet runt. Det finns tre tvättrum där varje rum är utrustat med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel.

Tvättstugan bokas från en panelen i tvättstugan med hjälp av en elektronisk bricka.

Avfallshantering

Hushållsavfall och källsortering hanteras i samma byggnad som tvättstugan. Hushållsopor sorteras enligt anvisningar i soprummet.

Om du är osäker på hur du skall sortera kan du läsa mera på www.soren.nu

I direkt anslutning till huset finns även ett grovsoprum (Container).

Elavfall sorteras i grovsoprum (Container).