Parkering

Allmän info om våra parkeringsplatser

  • Vill du ställa dig i kö för en parkeringsplats kontaktar du vår förvaltare Emvix.
  • Hyra för parkering betalas i förskott och debiteras av Emvix
  • Uppsägning av hyreskontrakt sker skriftligen till Emvix, mejladress: info@emvix.se
  • Uppsägningstid 3 månader, hyra betalas till den sista den månad utflyttning sker.
  • Parkering erbjuds endast till medlemmar och hyresgäster i Brf Pillunden
  • Max 2 parkeringsplatser per hushåll.
  • Vid utflyttning från föreningen avslutas parkeringen per den sista i månaden då utflyttning sker.
  • Parkering kan inte överlåtas.
  • Parkering får inte hyras ut i andra hand.
  • Endast trafik-dugliga fordon får ställas på parkeringsplatserna.

Garageplatser

Det finns 55 parkeringar för bilar och 3 parkeringar för motorcyklar i garaget. Varje plats ligger bakom en metallgrind och låses med ett klass 3 hänglås.

Bilplats
Hyrkostnad: 600 kr/mån för en normalstor garageplats och 700 kr/mån för en större garageplats.

Motorcykelplats
Hyrkostnad: 300 kr/mån

Utomhusplatser

Det finns 36 parkeringsplatser utomhus som ligger i direkt anslutning till föreningen.

Hyrkostnad: 350 kr/mån

Förråd

Till varje bostadslägenhet ingår ett förråd i antingen källare eller vind.

Är du i behov av att hyra ett extra förråd kontaktar du även här vår förvaltare Emvix.