Styrelsen

Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas på stämman samt att se till att fastigheten mår bra.

Om ni vill komma i kontakt med styrelsen mejlar ni till styrelsen@pillunden.se så kontaktar någon ur styrelsen er. Det går också bra att komma förbi styrelserummet då vi har mottagningstid.

Styrelsemedlemmar

Jesper Björkman – Ordförande
e-post: jesper@pillunden.se

Roland Grass – Vice ordförande
e-post: roland@pillunden.se

Kenneth KarlssonStyrelseledamot
epost: kenneth@pillunden.se

Maryam Gharib Navaz  – Styrelseledamot
e-post: maryam@pillunden.se

Johannes Haddad –  Styrelseledamot
epost: johannes@pillunden.se

Mikael NilssonStyrelseledamot
epost: mikael@pillunden.se

Elisabeth Singh –  Suppleant
epost: elisabeth@pillunden.se

Styrelsemottagning Öppettider

Styrelsen finns tillgänglig i styrelserummet sista torsdagen i varje månad mellan klockan 19:00 – 20:00

Stämma

Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas på stämman samt att se till att huset mår bra.

Stämman är varje bostadsrättförenings högsta beslutande organ. Där röstar och bestämmer medlemmarna om föreningens framtid. Därför är det bra om du deltar på stämman.

Vanligtvis äger stämman rum en gång per år mellan april och maj. Till stämman kan du lämna egna förslag till förbättringar, så kallade motioner.

Ibland kallar vi till extrastämma om det är något särskilt som du och de andra medlemmarna bör ta ställning till.