Kabel-TV

Det finns både analog- och digital-tv till samtliga lägenheter via Telenor.

Analogt programutbud (kan komma att förändras):
    

För att få in de nya kanalerna behöver du göra en kanalsökning.

I bruksanvisningen till din TV hittar du instruktioner om hur du ställer in de nya kanalplatserna.
Om du skulle behöva hjälp med att ställa om din TV ber vi dig kontakta din lokala TV/radiohandlare.

Kontakta Telenor

Har du frågor gällande TV-utbudet? Önskar du beställa ett digitalt utbud eller vill du lämna en felanmälan? Då är du välkommen att kontakta Telenors kundservice

Kabel-TV

Telenor
Telefon: 020-222 222
Öppettid: vardagar 08.00-21.00, helger 09.00-21.00.
Webb: telenor.se

Digitala inställningar
Nät-ID: 110 (eller auto)
Frekvens: 306000 KHz
Modulering: 64 QAM
SR (symbolhastighet): 6950