Årsstämma 2022

Vi i styrelsen vill välkomna samtliga medlemmar i BRF Pillunden till årsstämman 2022.

Datum: Onsdagen den 15/6 kl 18.30.

Plats: BRF Lundens föreningslokal på Stupvägen 47.

We’d like to invite all members of BRF Pillunden to this years Annual General Meeting.

When: Wednesday the 15th of June at 18.30.

Where: BRF Lundens association hall at Stupvägen 47.