Valberedningen

Valberedningens uppgift är att på nästa årsmöte eller extrastämma ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen som ledamot eller suppleant kontakta valberedningen genom att klicka på länken nedan:
E-post: Valberedningen