*Uppdaterad* Avbrott i TV-nätet

Den driftstörning som vi är påverkade av beror på att det har skett ett fiber brott på fiberägarens fiberkabel. Denna går till våra omvandlare som förändrar bredbands signalerna till signaler för kabel-TV nätet och därför saknas kabel TV signaler.

Fiberägaren har kört mätningar och kommit fram till var brottet ligger och har bokat tekniker för att åtgärda detta.

2022-11-28

Styrelsen

Avstängning av fjärrvärmen i södra Helenelund

SEOM har meddelat att fjärrvärmen kommer att vara avstängd i hela södra Helenelund mellan klockkan 8.00 den 26 oktober till klockan 8.00 den 27 oktober.

Samtliga bostäder kommer inte ha tillgång till värme eller varmvatten under avbrottstiden. Undvik därför att ha fönster och dörrar öppna i onödan så att din bostad kan hålla värmen så lång tid som möjligt.

Vid frågor kontakta SEOM på 08-623 88 00.

District heating will be turned off in southern Helenelund.

SEOM has announced that the districht-heating will be switched off in all of southern Helenelund from 8.00 26th of October until 8.00 27th of October.

All apartments won’t have acces to heating or hot water during this period. Therefore, avoid having windows and doors open unnecessarily so that your home keeps the heat inside for as long as possible.

If you have any questions, contact SEOM on 08-623 88 00.

Årsstämma 2022

Vi i styrelsen vill välkomna samtliga medlemmar i BRF Pillunden till årsstämman 2022.

Datum: Onsdagen den 15/6 kl 18.30.

Plats: BRF Lundens föreningslokal på Stupvägen 47.

We’d like to invite all members of BRF Pillunden to this years Annual General Meeting.

When: Wednesday the 15th of June at 18.30.

Where: BRF Lundens association hall at Stupvägen 47.


Stopp i avloppet

På förekommen anledning kommer vi nu ut med följande information igen. Det är absolut förbjudet att spola ner något annat än toalettpapper i toalettstolen.

Då detta misskötts ett flertal gånger av en bostadsrättsinnehavare i låghuset har det orsakat stopp och översvämning hos era grannar.

Detta är helt oacceptabelt och kostar föreningen 100 000-tals kronor varje gång jouren behöver rycka ut. Om detta sker igen kommer den ansvariga personen/hushållet att bli debiterad på hela summan.

Trapphusrenovering 2022

  • Arbetet med trapphusrenoveringen har nu startat och förväntas pågå i ca 3 månader, alltså fram till slutet av juli 2022.
  • I trapphusrenoveringen ingår målning av trapphus (vägg, tak, entréer), källargång i låghus och hög hus, samt målning av hissar och cykelrum.
  • Trapphusrenoveringen kommer inte påverka varken månadsavgift eller hyra för våra medlemmar.
  • Styrelsen kommer inte att låna från banken för trapphusrenoveringen.

Det här är ett projekt som kommer kräva ett stort samarbete mellan boende och arbetare under arbetets gång. Bland annat behövs er hjälp vid flytt av cyklar från cykelrum när cykelrummen ska målas.                                                                      

 

  • The renovation has now started and is expected to continue for approximately 3 months, around the end of July 2022.
  • The renovation includes the painting of the stairwells (walls, roof and entrances), the basement corridor in both buildings, the painting of elevators and the bicycle rooms.
  • The stairwell renovation will not affect monthly expenses (rent) for the members.
  • The renovation will not increase the monthly fee or rent for our members. We will not borrow additional funds from the bank for this renovation.

This project will require cooperation between residents and workers during the process. Among other things, we will be needing your help when the time comes for moving the bicycles from the bicycle rooms so that they may be painted.

VIKTIGT ” asptus-brickorna”

När ni tappar bort någon av asptus-brickorna måste ni OMGÅENDE ANMÄLA detta till styrelsen, detta för allas vår säkerhet. Vi måste spärra de brickor som tappats bort.

När nu grillsäsongen närmar sig får styrelsen påminna om förbudet att grilla på balkongerna. Någon närmare förklaring till varför torde inte behövas. Det är vidare inte så lyckat att grilla på innergården.

Hur svårt kan det vara? Det är märkligt att det utanför en del portar kan ligga mängder av cigarettfimpar. Enligt uppgifter kastas fimpar ut från vissa balkonger. Är det svårt att ordna till en askkopp att ha på balkongen?

Tvättstugan

 

 

tvättmaskin

Glädjande nyhet för oss alla.

Två nya tvättmaskiner och en ny tumlare installeras idag.

OBS!!! Endast ½ dl tvättmedel till varje tvätt.
Överdosering av tvättmedel gör att elementen i maskinerna skadas och gör att de går sönder fortare.

Till tumlaren i grovtvättstugan hoppas vi få resevdelar i veckan.

 

Styrelsen