Klotter

Klotter i källargång och på källardörrar

Efter trapphus-renoveringen har vi fått klotter i källargången i låghuset och på källardörrar i höghuset.

Troligtvis är det en person som antingen bor i låghuset eller har tillgång till källaren i låghuset 48-58.

Styrelsen ber därför alla boende i BRF Pillunden att vara uppmärksamma för personer som förstör och saboterar våra gemensamma fina utrymmen, speciellt efter renoveringen. 

Vid minsta misstanke om person eller händelse önskar vi att ni informerar oss i styrelsen genom att maila oss på styrelsen@pillunden.se

Styrelsen kommer både att polisanmäla och tvinga personen i fråga att betala för klottersaneringen.

Graffiti in the basement corridor and on the basement doors

After the stairwell renovation, graffiti has been seen in the basement corridors (low-rise buildings) and on basement doors in high-rise buildings.

Probably it’s a person who either lives in or has access to the basement in the lower house 48-58.

The board asks all residents of the BRF Pillunden to be aware of people who destroy and sabotage our shared spaces, especially after the renovation.

In case of the slightest suspicion, we wish you to inform the board about the person and the incident by emailing us at styrelsen@pillunden.se

The board will report to the police those who destroy for us and also force the intruder to pay for graffiti cleanup.

Städdag hösten 2022

Vi i styrelsen önskar bjuda in er till en städdag,

lördagen den 17:e september kl. 10-14

Vi ska då hjälpas åt att göra både gården och våra övriga gemensamma utrymmen fina. Vi avslutar dagen med att äta pizza.

Det blir ett bra tillfälle för oss alla att lära känna varandra.

Välkomna!

————————————————————————–

We the board wish to invite you for a cleaning day on

Saturday 17 September from 10 am to 2 pm.

Our plan is to make the yard and our common areas clean and nice. We’ll end the workday with eating pizza together.

It will be a good opportunity for everyone to get to know each other. 

Welcome!

Årsstämma 2022

Vi i styrelsen vill välkomna samtliga medlemmar i BRF Pillunden till årsstämman 2022.

Datum: Onsdagen den 15/6 kl 18.30.

Plats: BRF Lundens föreningslokal på Stupvägen 47.

We’d like to invite all members of BRF Pillunden to this years Annual General Meeting.

When: Wednesday the 15th of June at 18.30.

Where: BRF Lundens association hall at Stupvägen 47.


Stopp i avloppet

På förekommen anledning kommer vi nu ut med följande information igen. Det är absolut förbjudet att spola ner något annat än toalettpapper i toalettstolen.

Då detta misskötts ett flertal gånger av en bostadsrättsinnehavare i låghuset har det orsakat stopp och översvämning hos era grannar.

Detta är helt oacceptabelt och kostar föreningen 100 000-tals kronor varje gång jouren behöver rycka ut. Om detta sker igen kommer den ansvariga personen/hushållet att bli debiterad på hela summan.

Trapphusrenovering 2022

  • Arbetet med trapphusrenoveringen har nu startat och förväntas pågå i ca 3 månader, alltså fram till slutet av juli 2022.
  • I trapphusrenoveringen ingår målning av trapphus (vägg, tak, entréer), källargång i låghus och hög hus, samt målning av hissar och cykelrum.
  • Trapphusrenoveringen kommer inte påverka varken månadsavgift eller hyra för våra medlemmar.
  • Styrelsen kommer inte att låna från banken för trapphusrenoveringen.

Det här är ett projekt som kommer kräva ett stort samarbete mellan boende och arbetare under arbetets gång. Bland annat behövs er hjälp vid flytt av cyklar från cykelrum när cykelrummen ska målas.                                                                      

 

  • The renovation has now started and is expected to continue for approximately 3 months, around the end of July 2022.
  • The renovation includes the painting of the stairwells (walls, roof and entrances), the basement corridor in both buildings, the painting of elevators and the bicycle rooms.
  • The stairwell renovation will not affect monthly expenses (rent) for the members.
  • The renovation will not increase the monthly fee or rent for our members. We will not borrow additional funds from the bank for this renovation.

This project will require cooperation between residents and workers during the process. Among other things, we will be needing your help when the time comes for moving the bicycles from the bicycle rooms so that they may be painted.

Skyddsrum

Under rådande omständigheter har vi i styrelsen valt att dela med oss av lite information angående våra skyddsrum.

Vi har 3 stycken skyddsrum och samtliga är belägna i källargången under höghuset. Det finns sammanlagt plats för 441 personer. Vid ett eventuellt behov att nyttja skyddsrummen kommer de att behöva tömmas inom 48 timmar.

Skulle ett sådant behov uppstå kommer vi att återkomma med ytterligare information. 

Följande saker kan vara bra att man tar med sig till skyddsrummet: Ficklampa, vatten (i flaska), mat som tål rumstemperatur, hygienartiklar, toalettpapper, mediciner, första-hjälpen väska, varma kläder, värdehandlingar (Id-kort/körkort, kontanter, kontokort), nycklar och mobiltelefon + laddare eller powerbank.