*Uppdaterad* Avbrott i TV-nätet

Den driftstörning som vi är påverkade av beror på att det har skett ett fiber brott på fiberägarens fiberkabel. Denna går till våra omvandlare som förändrar bredbands signalerna till signaler för kabel-TV nätet och därför saknas kabel TV signaler.

Fiberägaren har kört mätningar och kommit fram till var brottet ligger och har bokat tekniker för att åtgärda detta.

2022-11-28

Styrelsen

Avstängning av fjärrvärmen i södra Helenelund

SEOM har meddelat att fjärrvärmen kommer att vara avstängd i hela södra Helenelund mellan klockkan 8.00 den 26 oktober till klockan 8.00 den 27 oktober.

Samtliga bostäder kommer inte ha tillgång till värme eller varmvatten under avbrottstiden. Undvik därför att ha fönster och dörrar öppna i onödan så att din bostad kan hålla värmen så lång tid som möjligt.

Vid frågor kontakta SEOM på 08-623 88 00.

District heating will be turned off in southern Helenelund.

SEOM has announced that the districht-heating will be switched off in all of southern Helenelund from 8.00 26th of October until 8.00 27th of October.

All apartments won’t have acces to heating or hot water during this period. Therefore, avoid having windows and doors open unnecessarily so that your home keeps the heat inside for as long as possible.

If you have any questions, contact SEOM on 08-623 88 00.

Klotter

Klotter i källargång och på källardörrar

Efter trapphus-renoveringen har vi fått klotter i källargången i låghuset och på källardörrar i höghuset.

Troligtvis är det en person som antingen bor i låghuset eller har tillgång till källaren i låghuset 48-58.

Styrelsen ber därför alla boende i BRF Pillunden att vara uppmärksamma för personer som förstör och saboterar våra gemensamma fina utrymmen, speciellt efter renoveringen. 

Vid minsta misstanke om person eller händelse önskar vi att ni informerar oss i styrelsen genom att maila oss på styrelsen@pillunden.se

Styrelsen kommer både att polisanmäla och tvinga personen i fråga att betala för klottersaneringen.

Graffiti in the basement corridor and on the basement doors

After the stairwell renovation, graffiti has been seen in the basement corridors (low-rise buildings) and on basement doors in high-rise buildings.

Probably it’s a person who either lives in or has access to the basement in the lower house 48-58.

The board asks all residents of the BRF Pillunden to be aware of people who destroy and sabotage our shared spaces, especially after the renovation.

In case of the slightest suspicion, we wish you to inform the board about the person and the incident by emailing us at styrelsen@pillunden.se

The board will report to the police those who destroy for us and also force the intruder to pay for graffiti cleanup.

Städdag hösten 2022

Vi i styrelsen önskar bjuda in er till en städdag,

lördagen den 17:e september kl. 10-14

Vi ska då hjälpas åt att göra både gården och våra övriga gemensamma utrymmen fina. Vi avslutar dagen med att äta pizza.

Det blir ett bra tillfälle för oss alla att lära känna varandra.

Välkomna!

————————————————————————–

We the board wish to invite you for a cleaning day on

Saturday 17 September from 10 am to 2 pm.

Our plan is to make the yard and our common areas clean and nice. We’ll end the workday with eating pizza together.

It will be a good opportunity for everyone to get to know each other. 

Welcome!

Årsstämma 2022

Vi i styrelsen vill välkomna samtliga medlemmar i BRF Pillunden till årsstämman 2022.

Datum: Onsdagen den 15/6 kl 18.30.

Plats: BRF Lundens föreningslokal på Stupvägen 47.

We’d like to invite all members of BRF Pillunden to this years Annual General Meeting.

When: Wednesday the 15th of June at 18.30.

Where: BRF Lundens association hall at Stupvägen 47.


Stopp i avloppet

På förekommen anledning kommer vi nu ut med följande information igen. Det är absolut förbjudet att spola ner något annat än toalettpapper i toalettstolen.

Då detta misskötts ett flertal gånger av en bostadsrättsinnehavare i låghuset har det orsakat stopp och översvämning hos era grannar.

Detta är helt oacceptabelt och kostar föreningen 100 000-tals kronor varje gång jouren behöver rycka ut. Om detta sker igen kommer den ansvariga personen/hushållet att bli debiterad på hela summan.