Tvättstuga och avfallshantering

Gemensam tvättstuga finns i en separat byggnad på gården.

Tvättstugan går att utnyttja dygnet runt. Det finns tre tvättrum där varje rum är utrustat med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel.

Tvättstugan bokas från en panelen i tvättstugan med hjälp av en elektronisk bricka.

Avfallshantering

Hushållsavfall och källsortering hanteras i samma byggnad som tvättstugan. Hushållssopor sorteras enligt anvisningar i soprummet.

Om du är osäker på hur du skall sortera kan du läsa mera på www.soren.nu

Vid behov av att lämna el-avfall/vitvaror i grovsoprummet kom förbi styrelserummet under mottagningskvällar.