Sommarstängt / Closed for summer, 25 juni – 17 aug.

                           

Nästa kväll öppet för boende/The next evening open to residents

26 aug, 2021 kl. 19-20.

All felanmälan skall skickas till /All error reports must always be sent to Emvix.  info@emvix.se

Viktig information!

  • Styrelsen kommer att göra yttligare en besiktning med Simtuna den 5 juli mellan kl: 10.00-12.00, port 60-64 angående renoveringensanmärkningar. Styrelsen behöver tillträde till er lägenhet, är ni inte hemma vänligen lämna nycklarna i nyckeltuben i dörren. OBS! Ni kan inte använda er balkongen innan vi har besiktad och Sollentuna kommun har godkänt. Vi återkommer med beskedd.  Angående rullgardiner återkommer vi efter besiktningen.
  • Styrelsen har hittat en större nyckelknippa, är det din ? Hör av dig.
  • Om ni behöver en extra hemstädning  så kan styrelsen rekomendera ett pålitligt företag men ni betalar själva för städnimngen.

The board will make another inspection with Simtuna on July 5 between 10.00-12.00, port 60-64 regarding renovation remarks. The board needs access to your apartment, if you are not at home please leave the keys in the key tube in the door. NOTE! You can not use your balcony until we have inspected and Sollentuna municipality has approved. We will return with a message. Regarding blinds, we will return after the inspection.

The military has found a bigger keychain, is it yours? Get in touch.

If you need extra home cleaning, the board can recommend a reliable company, but you pay for the cleaning yourself.

 Styrelsen önskar alla boende en  /  The board wishes all residents a

TREVLIG SOMMAR  /  HAPPY SUMMER

Datum; 2021-06-28

Information om Balkongrenovering i förening

Balkongrenoveringen har påbörjats i 3 olika etapper (port 48-70) under

januari- december 2021.

Etapp 1 gäller port 60,62,64. Arbetet beräknas att pågå under 20210101 – 20210606.

Etapp 2 gäller port 66,68,70. Arbetet beräknas att pågå under 20210329 – 20210725.

Etapp 3 gäller port 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Arbetet beräknas att pågå under

20210809–20211205.

Balkongrenoveringen startar med att ställningar byggs upp varefter balkongräcken rivs. Fönsterna och andra byggnadsdelar som kan komma till skada täcks med en plastfolie. Alla fönster kommer så småningom att täckas i samtliga etapper.
I samband med detta låses balkongdörren. Det är absolut förbjudet att öppna spärrade balkongdörrar.

Fasadblästring för port 60–70 beräknas att pågå 20210419 – 20210627.

Mer information för port 46-58 kommer snart.  

Luftventiler rekomenteras att vara i stängt läge under blästring tiden.

Vi har fått en del frågor angående färgen på balkongerna. De var i grund och botten transparenta, men för att det inte ska finnas insyn utifrån valde vi att sätta in en film mellan glasskivorna – som vi kom överens om tillsammans under extrastämman. Detta har medfört att de ser mörkare ut. När solen skiner på balkongerna syns det tydligt att de är marinblåa.

Renoveringen medför en hel del störningar i form av buller och vibrationer vid nedbilningen av balkongkanterna. Styrelsen ber er därför att ha hänsyn till den pågående renoveringen. För att detta ska ske på bästa sätt bör arbetarnas arbetsutrymme respekteras. Vid samtliga funderingar eller klagomål, vänligen kontakta styrelsen@pillunsden.se

Styrelsen Brf-pillunden

Till boende i BRF Pillunden

På grund av Balkong-renoveringen blir det ingen gemensamma städdag för boende i BRF Pillunden under våren 2021.

Due to the balcony-renovation, there will be no common cleaning day for residents in the BRF- Pillunden during the spring of 2021.

Som boende i ett flerbostadshus vill vi att alla ska trivas och värna om en god boendemiljö. Det är därför angeläget att alla är uppmärksamma och aktivt medverkar till att BRF-pillunden alltid ger ett välskött, prydligt och välkomnande intryck.

För alla boendes trivsel kasta inte cigarettfimpar, kartonger eller annat skräp på gården. Tänk på alla lekande barn och vår trivsel.

Please do not throw cigarettes, cartons or other garbage in the yard. Think of all the children playing and our well-being.

Sortera rätt enligt skyltarna i soprummet.

Assort correctly according to the signs in the garbage room.

2021-04-27 Styrelsen Brf-pillunden

                  

Extra årsmöte 2020

Välkomna den 19 november till Pilvägen 100 kl 18:30 för ett extra årsmöte. Under detta möte kommer kommande renovering av fasad/balkong att bestämmas på plats, och mötet gäller endast BRF Pillundens medlemmar. Mer information kommer via brevlåda det kommande dagarna.

Extra annual meeting 2020

Welcome the 19th of november to Pilvägen 100 at 6:30pm for an extra annual meeting. This meeting is focusing on the upcoming renovation of the facade/balcony, and is only for the members of BRF Pillunden. More information will be delivered through the mailbox the upcoming days.