Andrahandsuthyrning

Det kan säkert hända att du någon gång inte behöver bo i lägenheten under en tid och kanske funderar du på att hyra ut lägenheten i andra hand. Då är det är en del saker som du behöver tänka på.

Framför allt måste du ha styrelsens godkännande.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut.

Ansökan om upplåtelse av lägenhet i andra hand skall lämnas i styrelsens brevlåda i tvättstugan.

Du måste lämna in din ansökan MINST 30 dagar INNAN du vill börja hyra ut i andra hand. Detta får att styrelsen normalt bara har möten en gång per månad och det kan ju hända att du får avslag på din ansökan av något skäl och då blir det ju väldigt jobbigt att ”avbryta” allt.

Styrelsen lämnar sedan skriftligen besked efter nästkommande styrelsemöte där beslut tas om ansökan ska beviljas eller avslås. Om ansökan beviljats ska ”överenskommelse vid andrahandsuthyrning” samt kopia på andrahandshyresavtalet lämnas till styrelsen.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller då mellan dig och din hyresgäst.

Generella regler angående andrahandsuthyrning

Följande artikel på fastighetsägarna.se kan du läsa om de generella regler som gäller vid andrahanduthyrning.
Uthyrning i andra hand – vad säger reglerna?

Bostadsrättsinnehavare

Följande dokument använder du om du äger din bostad och vill hyra ut din lägenhet i andrahand.
Information om policys och rutiner vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt
Ansökan om upplåtelse i andrahand av bostadsrätt
Överenskommelse vid andrahandsuthyrning (bostadsrättsinnehavare/hyresgäst)

Hyresrättsinnehavare

Hyr du din lägenhet direkt av föreningen, dvs du har ett förstahandskontrakt, är du hyresrättsinnehavare och använder följande blanketter för att hyra ut din lägenhet i andrahand.
Information om policys och rutiner vid andrahandsuthyrning av hyresrätt
Överenskommelse vid andrahandsuthyrning (hyresrättsinnehavare/hyresgäst)

Övriga dokument av intresse

Här hittar du flera olika blanketter som är bra att ha om du vill hyra ut din bostad eller ett rum i andra hand, dessa blanketter lämnas in till styrelsen tillsammans med dessa två ovannämnda.
http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/Pages/blanketter.aspx