Försäkring

Föreningen har tecknat en gemensamt tilläggsförsäkring för bostadsrätt som gäller alla bostadsrättsinnehavare i föreningen.

Det betyder att alla som har en bostadsrätt i Brf Pillunden har en bostadsrättstilläggs försäkring. Denna försäkring täcker det mesta som rör en bostadsrätt, och som inte täcks av hemförsäkringen.

Tänk på att denna försäkring inte ersätter hemförsäkringen.

Du som bor i en bostadsrätt ett personligt underhållsanvar för din egen lägenhet. Detta innebär att du är skyldig att hålla lägenheten i gott skick, t.ex. genom att underhålla tapeter, golv och innerdörrar, se till att kakel i badrum är helt och tätt och att vattenledningar i lägenheten är hela et.c. Exakt vilka delar av fastigheten som du respektive din bostadsrättsförening ansvarar för regleras av bostadsrättslagen samt bostadsrättsföreningens stadgar.

För att täcka denna typ av skador har de flesta bolag därför ett så kallat bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Bostadsrättstillägget ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden.