*Uppdaterad* Avbrott i TV-nätet

Den driftstörning som vi är påverkade av beror på att det har skett ett fiber brott på fiberägarens fiberkabel. Denna går till våra omvandlare som förändrar bredbands signalerna till signaler för kabel-TV nätet och därför saknas kabel TV signaler.

Fiberägaren har kört mätningar och kommit fram till var brottet ligger och har bokat tekniker för att åtgärda detta.

2022-11-28

Styrelsen