Författar Arkiv

Till boende i BRF Pillunden

På grund av Balkong-renoveringen blir det ingen gemensamma städdag för boende i BRF Pillunden under våren 2021.

Due to the balcony-renovation, there will be no common cleaning day for residents in the BRF- Pillunden during the spring of 2021.

Som boende i ett flerbostadshus vill vi att alla ska trivas och värna om en god boendemiljö. Det är därför angeläget att alla är uppmärksamma och aktivt medverkar till att BRF-pillunden alltid ger ett välskött, prydligt och välkomnande intryck.

För alla boendes trivsel kasta inte cigarettfimpar, kartonger eller annat skräp på gården. Tänk på alla lekande barn och vår trivsel.

Please do not throw cigarettes, cartons or other garbage in the yard. Think of all the children playing and our well-being.

Sortera rätt enligt skyltarna i soprummet.

Assort correctly according to the signs in the garbage room.

2021-04-27 Styrelsen Brf-pillunden

                  

Extra årsmöte 2020

Välkomna den 19 november till Pilvägen 100 kl 18:30 för ett extra årsmöte. Under detta möte kommer kommande renovering av fasad/balkong att bestämmas på plats, och mötet gäller endast BRF Pillundens medlemmar. Mer information kommer via brevlåda det kommande dagarna.

Extra annual meeting 2020

Welcome the 19th of november to Pilvägen 100 at 6:30pm for an extra annual meeting. This meeting is focusing on the upcoming renovation of the facade/balcony, and is only for the members of BRF Pillunden. More information will be delivered through the mailbox the upcoming days.

Här finns BRF Pillundens bostäder