Till boende i BRF Pillunden

På grund av Balkong-renoveringen blir det ingen gemensamma städdag för boende i BRF Pillunden under våren 2021.

Due to the balcony-renovation, there will be no common cleaning day for residents in the BRF- Pillunden during the spring of 2021.

Som boende i ett flerbostadshus vill vi att alla ska trivas och värna om en god boendemiljö. Det är därför angeläget att alla är uppmärksamma och aktivt medverkar till att BRF-pillunden alltid ger ett välskött, prydligt och välkomnande intryck.

För alla boendes trivsel kasta inte cigarettfimpar, kartonger eller annat skräp på gården. Tänk på alla lekande barn och vår trivsel.

Please do not throw cigarettes, cartons or other garbage in the yard. Think of all the children playing and our well-being.

Sortera rätt enligt skyltarna i soprummet.

Assort correctly according to the signs in the garbage room.

2021-04-27 Styrelsen Brf-pillunden