Sommarstängt 2019

Styrelsen har sommarstängt mellan 1 juli och 27 augusti.
Nästa kväll öppet för boende blir 28 augusti 2019 kl. 19.00-20.00.

All felanmälan skickas till Emvix på felanmalan@emvix.se eller via föreningens hemsida.

Trevlig sommar önskar Styrelsen!