Nyhetsbrev Sommar / Newsletter Summer 2016

 bild

Sommarstängt / Closed for summer

Nästa kväll öppet för boende/The next evening open to residents 31 aug. 2016 kl. 19-20.

 

För nyheter se hemsidan / For updates see the website  www.pillunden.se

 

Styrelsen önskar alla boende en  /  The board wishes all residents a

TREVLIG SOMMAR  /  HAPPY SUMMER