Sommarstängt / Closed for summer, 25 juni – 17 aug.

                           

Nästa kväll öppet för boende/The next evening open to residents

26 aug, 2021 kl. 19-20.

All felanmälan skall skickas till /All error reports must always be sent to Emvix.  info@emvix.se

Viktig information!

  • Styrelsen kommer att göra yttligare en besiktning med Simtuna den 5 juli mellan kl: 10.00-12.00, port 60-64 angående renoveringensanmärkningar. Styrelsen behöver tillträde till er lägenhet, är ni inte hemma vänligen lämna nycklarna i nyckeltuben i dörren. OBS! Ni kan inte använda er balkongen innan vi har besiktad och Sollentuna kommun har godkänt. Vi återkommer med beskedd.  Angående rullgardiner återkommer vi efter besiktningen.
  • Styrelsen har hittat en större nyckelknippa, är det din ? Hör av dig.
  • Om ni behöver en extra hemstädning  så kan styrelsen rekomendera ett pålitligt företag men ni betalar själva för städnimngen.

The board will make another inspection with Simtuna on July 5 between 10.00-12.00, port 60-64 regarding renovation remarks. The board needs access to your apartment, if you are not at home please leave the keys in the key tube in the door. NOTE! You can not use your balcony until we have inspected and Sollentuna municipality has approved. We will return with a message. Regarding blinds, we will return after the inspection.

The military has found a bigger keychain, is it yours? Get in touch.

If you need extra home cleaning, the board can recommend a reliable company, but you pay for the cleaning yourself.

 Styrelsen önskar alla boende en  /  The board wishes all residents a

TREVLIG SOMMAR  /  HAPPY SUMMER

Datum; 2021-06-28