Information om Balkongrenovering i förening

Balkongrenoveringen har påbörjats i 3 olika etapper (port 48-70) under

januari- december 2021.

Etapp 1 gäller port 60,62,64. Arbetet beräknas att pågå under 20210101 – 20210606.

Etapp 2 gäller port 66,68,70. Arbetet beräknas att pågå under 20210329 – 20210725.

Etapp 3 gäller port 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Arbetet beräknas att pågå under

20210809–20211205.

Balkongrenoveringen startar med att ställningar byggs upp varefter balkongräcken rivs. Fönsterna och andra byggnadsdelar som kan komma till skada täcks med en plastfolie. Alla fönster kommer så småningom att täckas i samtliga etapper.
I samband med detta låses balkongdörren. Det är absolut förbjudet att öppna spärrade balkongdörrar.

Fasadblästring för port 60–70 beräknas att pågå 20210419 – 20210627.

Mer information för port 46-58 kommer snart.  

Luftventiler rekomenteras att vara i stängt läge under blästring tiden.

Vi har fått en del frågor angående färgen på balkongerna. De var i grund och botten transparenta, men för att det inte ska finnas insyn utifrån valde vi att sätta in en film mellan glasskivorna – som vi kom överens om tillsammans under extrastämman. Detta har medfört att de ser mörkare ut. När solen skiner på balkongerna syns det tydligt att de är marinblåa.

Renoveringen medför en hel del störningar i form av buller och vibrationer vid nedbilningen av balkongkanterna. Styrelsen ber er därför att ha hänsyn till den pågående renoveringen. För att detta ska ske på bästa sätt bör arbetarnas arbetsutrymme respekteras. Vid samtliga funderingar eller klagomål, vänligen kontakta styrelsen@pillunsden.se

Styrelsen Brf-pillunden