Extra årsmöte 2020

Välkomna den 19 november till Pilvägen 100 kl 18:30 för ett extra årsmöte. Under detta möte kommer kommande renovering av fasad/balkong att bestämmas på plats, och mötet gäller endast BRF Pillundens medlemmar. Mer information kommer via brevlåda det kommande dagarna.

Extra annual meeting 2020

Welcome the 19th of november to Pilvägen 100 at 6:30pm for an extra annual meeting. This meeting is focusing on the upcoming renovation of the facade/balcony, and is only for the members of BRF Pillunden. More information will be delivered through the mailbox the upcoming days.